Genesis, boek van het begin

Hebreeuws: Beresjiet, in het begin
Openbaring, boek van het einde
     
 1. Hemel en aarde geformeerd (2:25)
 2. Eerste nacht (1:4-5) (duisternis)
 3. De zee gemaakt (1:10)
 4. Zon en maan geformeerd (1:14)
 5. Zon, maan en sterren gesteld tot heerschappij (1:14-16)
 6. Gods beeld en gelijkenis (1:26)
 7. Een rivier voor de aarde (2:10-14)
 8. Huwelijk van Adam (2:18-23)
 9. De slang in vrijheid (3:1)
 10. Begin van de zonde (3:1-24)              
 11. Satans eerste opstand (3:1-24)
 12. De vrouw bedrogen (3:4)
 13. Oordeel over de slang uitgesproken (3:15)
 14. Vloek over de aarde (3:14-17)
 15. Begin van de smart (3:17)
 16. Verlosser beloofd (3:15)
 17. Begin van de dood (3:19)
 18. Einde bereikbaarheid van den boom des levens (3:22)
 19. De mens uit de Hof verdreven (3:29)
 20. Heerschappij van de mens eindigt, van satan begint (3:24)
 21. De boom van het leven afgeschermd (3:24)
 22. Mens verdreven (3:24)
 23. Gods vloed om een verkeerd geslacht te vernietigen (6:1)
 24. De boog (9:13)
 25. Nimrod, de eerste wereldheerser tegen God (10:8-9)
 26. Het begin van Babel (11:1-9)
 27. Sodom (13:1-13 + 19:1-29)
 28. Twee engelen als boodschappers van God (19:1-29)
 29. Bruid voor Abrahams zoon gezocht en gevonden (24:1)
 30. Zon, maan en sterren in verband met IsraŽlbetekent .. (37:9)
 31. Haar zaad tegen de slang (3:15)
 1. Hemel en aarde voorbijgegaan (21:1)
 2. Geen nacht meer (22:5) (duisternis)
 3. Geen zee meer (22:1)
 4. Zon en maan niet meer nodig (21:23)
 5. Zon, maan en sterren gesteld tot oordeel (6:13, 8:12, 16:8)
 6. Satans beeld (13:11-18)
 7. Een rivier voor de nieuwe aarde (22:1-2)
 8. Bruiloft van het Lam (19:6-10) pentagram, teken van satan.
 9. De slang gebonden (20:1-3)
 10. Einde van de zonde (20:1-15)
 11. Satans laatste opstand (20:7-10)
 12. De vrouw gezegend (21:9)
 13. Oordeel over de slang uitgevoerd (20:10)
 14. Geen vervloeking meer (22:3)
 15. Einde van de smart (21:4)
 16. Verlosser gekomen (5:5,9; 19)
 17. Einde van de dood (21:4)
 18. Bereikbaarheid van den boom des levens (22:14)
 19. De mens weer in het paradijs (2:7 + 22:1-5)
 20. Heerschappij van satan eindigt, van de mens herstelt (22:1-5)
 21. De boom van het leven weer toegankelijk (22:14)
 22. Mens op z'n plaats (22)
 23. Vloed van Satan om Gods volk te vernietigen (12:15)
 24. De boog (4:3 + 10:1)
 25. Het Beest, de laatste wereldheerser tegen God (13:1-10)
 26. Het einde van Babel (18:1-24)
 27. Sodom (11:8)
 28. Twee getuigen als boodschappers van God (11:1-14)
 29. De bruid maakt zich gereed voor Abrahams Zoon (19:7)
 30. Zon, maan en sterren in verband met IsraŽl (12:1)
 31. Haar zaad tegen de draak (12:17)