Genesis, boek van het begin
Openbaring, boek van het einde  
  1   Hemel en aarde geformeerd (2:25)     1   Hemel en aarde voorbijgegaan (21:1)  
  2   Eerste nacht (1:4-5) (duisternis)     2   Geen nacht meer (22:5) (duisternis)  
  3   De zee gemaakt (1:10)     3   Geen zee meer (22:1)  
  4   Zon en maan geformeerd (1:14)     4   Zon en maan niet meer nodig (21:23)  
  5   Zon, maan en sterren gesteld tot heerschappij (1:14-16)     5   Zon, maan en sterren gesteld tot oordeel (6:13, 8:12, 16:8)  
  6   Gods beeld en gelijkenis (1:26)     6   Satans beeld (13:11-18)  
  7   Een rivier voor de aarde (2:10-14)     7   Een rivier voor de nieuwe aarde (22:1-2)  
  8   Huwelijk van Adam (2:18-23)     8   Bruiloft van het Lam (19:6-10)  
  9   De slang in vrijheid (3:1)     9   De slang gebonden (20:1-3)  
  10   Begin van de zonde (3:1-24)                10   Einde van de zonde (20:1-15)  
  11   Satans eerste opstand (3:1-24)     11   Satans laatste opstand (20:7-10)  
  12   Oordeel over de slang uitgesproken (3:15)     12   Oordeel over de slang uitgevoerd (20:10)  
  13   Vloek over de aarde (3:14-17)     13   Geen vervloeking meer (22:3)  
  14   Begin van de smart (3:7)     14   Einde van de smart (21:4)  
  15   Verlosser beloofd (3:15)     15   Verlosser gekomen (5:5,9; 19)  
  16   Begin van de dood (3:19)     16   Einde van de dood (21:4)  
  17 Einde bereikbaarheid van den boom des levens (3:22)     17 Bereikbaarheid van den boom des levens (22:14)  
  18 De mens uit de Hof verdreven (3:29)     18 De mens weer in het paradijs (2:7 + 22:1-5)  
  19   Heerschappij van de mens eindigt, van satan begint (3:24)     19   Heerschappij van satan eindigt, van de mens herstelt (22:1-5)  
  20   De boom van het leven afgeschermd (3:24)     20   De boom van het leven weer toegankelijk (22:14)  
  21   Vloed van God om een verkeerd geslacht te vernietigen (6:1- 8:9)     21   Vloed van Satan om Gods volk te vernietigen (12:15)  
  22   De boog (9:13)     22   De boog (4:3 + 10:1)  
  23   Nimrod, de eerste wereldheerser tegen God (10:8-9)     23   Het Beest, de laatste wereldheerser tegen God (13:1-10)  
  24   Het begin van Babel (11:1-9)     24   Het einde van Babel (18:1-24)  
  25 Sodom (13:1-13 + 19:1-29)     25 Sodom (11:8)  
  26   Twee engelen als boodschappers van God (19:1-29)     26   Twee getuigen als boodschappers van God (11:1-14)  
  27 Bruid voor Abrahams zoon gezocht en gevonden  (24:1-67)     27 De bruid maakt zich gereed voor Abrahams Zoon (19:7)  
  28   Zon, maan en sterren in verband met IsraŽl (37:9)     28   Zon, maan en sterren in verband met IsraŽl (12:1)  
  29   Mens verdreven (3:24)     29   Mens op z'n plaats (22)  
  30   Haar zaad tegen de slang (3:15)     30   Haar zaad tegen de draak (12:17)