Overzicht Griekse trefwoorden op Bijbeltijdlijn.nl
 1. Akathartos = onrein, onzuiver, duivels.
 2. Amomos = smet-, vlek, fout-, spotloos
 3. Anomos = zonder wet
 4. Anothen = van bovenaf
 5. Anti = evenals  |  de tegenstander pentagram, teken van satan.
 6. Antichrist = de evenals Christus
 7. Apeitheia = Ongeloof (hardnekkig en opstandig).
 8. Apo-katalasso = volledige (uit) verzoening
 9. Apollumi = verloren (volledig)
 10. Apolutrosis = volledige (uit/los) gekocht
 11. Apotithemi = wegdoen, afleggen
 12. Arneomai = tegenstrijdig zijn, loochenen
 13. Astrapto = om te flitsen als bliksem.
 14. Blasphemos = lasteren (vooral tegen God)
 15. Charisma = een genadige schenking of gift
 16. Chrematizo = door God vermaand
 17. Daimonion = een demonisch wezen.
 18. Dei = moeten
 19. Despotes = een absolute heerser
 20. Diabolos = een lasteraar, (speciaal) Satan.
 21. Didaskalia = Instructie, onderwijzen
 22. Dunatos = machtig, mogelijk zijn
 23. Ekklesia = (er)uitgeroepenen
 24. Eklegomai = (er)uit selecteren, uitkiezen
 25. Ekstasis = buiten (het) verstand
 26. Enduo = om- bekleden met kleding.
 27. Energeo = actief zijn. (ergens 'in'werken)
 28. Epainos = verheerlijking, lof, (naar boven)
 29. Epaulis = woonstede
 30. Epignosis = bovenkennis
 31. Epouranios = bovenhemel(se)
 32. Eu'aggelizo = het goed bericht brengen
 33. Euaggelion = Engels: the Gospel
 34. Eusebes = goed eerbiedig (Godszalig(heid)
 35. Gehenna, hel = een vallei bij Jeruzalem
 36. Gramma = schrif, letters
 37. Gnorizo = bekend maken, om te weten
 38. Hades, hel = plaats van overleden zielen.
 39. Hagiasmos = heiligmaking
 40. Hilaskomai = genadig, verzoenen
 1. Hugiaino = gezond (geestelijk)
 2. Kakia = slechtheid, kwaadaardigheid
 3. Kakos = slecht, ziek, stervende
 4. Katallasso = positie veranderen, verzoenen
 5. Katakrima = negatieve uitspraak
 6. Kataraomai = vloeken, verdoemen
 7. Katartizo = volledig (her)vormen
 8. Kratos = machtig krachtig
 9. Kruptos = verborgen, d.w.z. privé.
 10. Ktizo = scheppen
 11. Kuriakos = kerk, gemeente
 12. Logos = het Woord
 13. Musterion = (heils)geheim(enis),
  mysterie, verborgenheid.
 14. Nepios = kind, onvolwassenne
 15. Oikonomia = Administratie
  (van huishouden of goed)
 16. Ouranios = hemel(en)
 17. Paideuo = tuchtigen, onderwijzen
 18. Parabole = gelijkenis
 19. Paristemi = naast staan, presenteren
 20. Parousia = (weder)komst
 21. Pathema = lijden ondergaan
 22. Phaino = naar voren te schijnen
 23. Phroneo = de geest oefenen
 24. Phthonos = slechte/kwade wil
 25. Phusis = natuur(lijke), aard
 26. Porphura = paars, purperen
 27. Rhema = een uitspraak, een woord
 28. Rhuomai = uittrekken, d.w.z. verlossen
 29. Satan = de tegenstander.
 30. Soter = een verlosser / Zaligmaker
 31. Soteria = redding, verlossing
 32. Sunistao = samen stellen
 33. Synagoge = religieuze bijeenkomst
  of gebouw
 34. Teleios = voltooide volledigheid
 35. Theios = Goddelijk(heid)
 36. Tupos = een matrijs, voorbeeld
 37. Xenos = buitenlander/vreemdeling