Overzicht Griekse trefwoorden op Bijbeltijdlijn.nl
 1. Akathartos = onrein, onzuiver, fout, duivels.
 2. Amomos = smet-, vlek, fout-, spotloos
 3. Anomos = zonder wet
 4. Anothen = van bovenaf
 5. Anti = evenals  |  de tegenstander pentagram, teken van satan.
 6. Apeitheia = Ongeloof (hardnekkig en opstandig).
 7. Apo-katalasso = volledige (uit) verzoening
 8. Apollumi = verloren (volledig)
 9. Apolutrosis = volledige (uit/los) gekocht
 10. Arneomai = tegenstrijdig zijn, loochenen
 11. Astrapto = om te flitsen als bliksem.
 12. Blasphemos = lasteren (vooral tegen God)
 13. Charisma = een genadige schenking of gift
 14. Chrematizo = door God vermaand
 15. Daimonion = een demonisch wezen.
 16. Dei = moeten
 17. Despotes = een absolute heerser
 18. Diabolos = een lasteraar, (speciaal) Satan.
 19. Didaskalia = Instructie, onderwijzen
 20. Dunatos = machtig, mogelijk zijn
 21. Ekklesia = (er)uitgeroepenen
 22. Eklegomai = (er)uit selecteren, uitkiezen
 23. Ekstasis = buiten (het) verstand
 24. Enduo = bekleden met kleding.
 25. Energeo = actief zijn. (ergens 'in'werken)
 26. Epainos = verheerlijking, lof, (naar boven)
 27. Epaulis = woonstede
 28. Epignosis = bovenkennis
 29. Epouranios = bovenhemel(se)
 30. Eu'aggelizo = het goed bericht brengen
 31. Euaggelion = Engels: the Gospel
 32. Eusebes = goed eerbiedig (Godszalig(heid)
 33. Gehenna, hel = een vallei bij Jeruzalem
 34. Gramma = schrif, letters
 35. Gnorizo = bekend maken, om te weten
 36. Hades, hel = plaats van overleden zielen.
 37. Hagiasmos = heiligmaking
 1. Hilaskomai = genadig, verzoenen
 2. Hugiaino = gezond (geestelijk)
 3. Kakia = slechtheid, kwaadaardigheid
 4. Kakos = slecht, ziek, stervende
 5. Katallasso = positie veranderen, verzoenen
 6. Katakrima = negatieve uitspraak
 7. Kataraomai = vloeken, verdoemen
 8. Katartizo = volledig (her)vormen
 9. Ktizo = scheppen
 10. Kuriakos = kerk, gemeente
 11. Logos = het Woord
 12. Nepios = kind, onvolwassenne
 13. Oikonomia = Administratie
  (van huishouden of goed)
 14. Ouranios = hemel(en)
 15. Paideuo = tuchtigen, onderwijzen
 16. Parabole = gelijkenis
 17. Paristemi = naast staan, presenteren
 18. Parousia = (weder)komst
 19. Pathema = lijden ondergaan
 20. Phaino = naar voren te schijnen
 21. Phroneo = de geest oefenen
 22. Phthonos = slechte/kwade wil
 23. Phusis = natuur(lijke), aard
 24. Porphura = paars, purperen
 25. Rhema = een uitspraak, een woord
 26. Rhuomai = uittrekken, d.w.z. verlossen
 27. Satan = de tegenstander.
 28. Soter = een verlosser / Zaligmaker
 29. Soteria = redding, verlossing
 30. Sunistao = samen stellen
 31. Synagoge = religieuze bijeenkomst
  of gebouw
 32. Teleios = voltooide volledigheid
 33. Theios = Goddelijk(heid)
 34. Tupos = een matrijs, voorbeeld
 35. Xenos = buitenlander/vreemdeling