Overzicht Griekse trefwoorden op Bijbeltijdlijn.nl
 1. Aion(en) = tijdperk, enkel- meervoud
 2. Akathartos = onrein, onzuiver, duivels
 3. Adikia = handeling van onrecht, bewust
 4. Adikos = on(ge)rechtvaardigheid
 5. Amomos = smet-, vlek, fout-, spotloos
 6. Anomos = zonder wet / wetteloosheid
 7. Anothen = van bovenaf
 8. Anti = evenals  |  de tegenstander pentagram, teken van satan.
 9. Antichrist = de evenals Christus
 10. Apeitheia = Ongeloof (hardnekkig en opstandig).
 11. Apo-katalasso = volledige (uit) verzoening
 12. Apollumi = verloren (volledig)
 13. Apolutrosis = volledige (uit/los) gekocht
 14. Apotithemi = wegdoen, afleggen
 15. Arneomai = tegenstrijdig zijn, loochenen
 16. Astrapto = om te flitsen als bliksem
 17. Biblos = een boekrol of schrift
 18. Blasphemos = lasteren (vooral tegen God)
 19. Charisma = een genadige schenking of gift
 20. Chrematizo = door God vermaand
 21. Daimonion = een demonisch wezen.
 22. Dei = moeten
 23. Despotes = een absolute heerser
 24. Diabolos = een lasteraar, (speciaal) Satan.
 25. Didaskalia = Instructie, onderwijzen
 26. Dunatos = machtig, mogelijk zijn
 27. Eikon = beeld, gelijkenis
 28. Ekklesia = (er)uitgeroepenen
 29. Eklegomai = (er)uit selecteren, uitkiezen
 30. Ekstasis = buiten (het) verstand
 31. Enduo = om- bekleden met kleding.
 32. Energeo = actief zijn. (ergens 'in'werken)
 33. Epainos = verheerlijking, lof, (naar boven)
 34. Epaulis = woonstede
 35. Epignosis = bovenkennis
 36. Epouranios = bovenhemel(se)
 37. Eu'aggelizo = het goed bericht brengen
 38. Euaggelion = Engels: the Gospel
 39. Eusebes = goed eerbiedig (Godszalig(heid)
 40. Gehenna, hel = een vallei bij Jeruzalem
 41. Gramma = schrif, letters
 42. Gnorizo = bekend maken, om te weten
 43. Hades, hel = plaats van overleden zielen.
 44. Hagiasmos = heiligmaking
 45. Hilaskomai = genadig, verzoenen
 1. Hugiaino = gezond (geestelijk)
 2. Hupokrisis = veinzen, hypocriet
 3. Imrah (H) = iets toegezegd, woord(en)
 4. Kakia = slechtheid, kwaadaardigheid
 5. Kakos = slecht, ziek, stervende
 6. Katallasso = stand veranderen,verzoenen
 7. Katakrima = negatieve uitspraak
 8. Kataraomai = vloeken, verdoemen
 9. Katartizo = volledig (her)vormen
 10. Kratos = machtig krachtig
 11. Kruptos = verborgen, d.w.z. privé.
 12. Ktizo = scheppen
 13. Kuriakos = kerk, gemeente
 14. Logos = het Woord
 15. Logizomai = inventariseren
 16. Musterion = (heils)geheim(enis),
  mysterie, verborgenheid.
 17. Nepios = kind, onvolwassenne
 18. Oikonomia = Administratie
  (van huishouden of goed)
 19. Ouranios = hemel(en)
 20. Paideuo = tuchtigen, onderwijzen
 21. Parabole = gelijkenis
 22. Parrèsia = alle vrijmoedigheid
 23. Paristemi = naast staan, presenteren
 24. Parousia = (weder)komst
 25. Pathema = lijden ondergaan
 26. Phaino = naar voren te schijnen
 27. Phroneo = de geest oefenen
 28. Phthonos = slechte/kwade wil
 29. Phusis = natuur(lijke), aard
 30. Porphura = paars, purperen
 31. Rhema = een uitspraak, een woord
 32. Rhuomai = uittrekken, d.w.z. verlossen
 33. Satan = de tegenstander.
 34. Soter = een verlosser / Zaligmaker
 35. Soteria = redding, verlossing
 36. Sunistao = samen stellen
 37. Synagoge = religieuze bijeenkomst
  of gebouw
 38. Teleios = voltooide volledigheid
 39. Theios = Goddelijk(heid)
 40. Tupos = een matrijs, voorbeeld
 41. Xenos = buitenlander/vreemdeling