Overzicht Griekse trefwoorden op Bijbeltijdlijn.nl
 1. Aion(en) = tijdperk, enkel- meervoud
 2. Akathartos = onrein, onzuiver, duivels
 3. Adikia = handeling van onrecht, bewust
 4. Adikos = on(ge)rechtvaardigheid
 5. Amomos = smet-, vlek, fout-, spotloos
 6. Anomos = zonder wet / wetteloosheid
 7. Anothen = van bovenaf
 8. Anti = evenals  |  de tegenstander pentagram, teken van satan.
 9. Antichrist = de evenals Christus
 10. Apeitheia = Ongeloof (hardnekkig en opstandig).
 11. Apo-katalasso = volledige (uit) verzoening
 12. Apo-krupto(s) = geheim houden, verhullen
 13. Apo-lutrosis = volledige (uit/los) gekocht
 14. Apo-llumi = verloren (volledig)
 15. Apo-tithemi = wegdoen, afleggen
 16. Arneomai = tegenstrijdig zijn, loochenen
 17. Astrapto = om te flitsen als bliksem
 18. Biblos = een boekrol of schrift
 19. Blasphemos = lasteren (vooral tegen God)
 20. Charisma = een genadige schenking of gift
 21. Chrematizo = door God vermaand
 22. Daimonion = een demonisch wezen.
 23. Dei = moeten
 24. Despotes = een absolute heerser
 25. Diabolos = een lasteraar, (speciaal) Satan.
 26. Didaskalia = Instructie, onderwijzen
 27. Dunatos = machtig, mogelijk zijn
 28. Eikon = beeld, gelijkenis
 29. Ekklesia = (er)uitgeroepenen
 30. Eklegomai = (er)uit selecteren, uitkiezen
 31. Ekstasis = buiten (het) verstand
 32. Enduo = om- bekleden met kleding.
 33. Energeo = actief zijn. (ergens 'in'werken)
 34. Epainos = verheerlijking, lof, (naar boven)
 35. Epaulis = woonstede
 36. Epignosis = bovenkennis
 37. Epouranios = bovenhemel(se)
 38. Eu'aggelizo = het goed bericht brengen
 39. Euaggelion = Engels: the Gospel
 40. Eusebes = goed eerbiedig (Godszalig(heid)
 41. Gehenna, hel = een vallei bij Jeruzalem
 42. Gramma = schrif, letters
 43. Gnorizo = bekend maken, om te weten
 44. Hades, hel = plaats van overleden zielen.
 45. Hagiasmos = heiligmaking
 46. Hilaskomai = genadig, verzoenen
 1. Hugiaino = gezond (geestelijk)
 2. Hupokrisis = veinzen, hypocriet
 3. Imrah (H) = iets toegezegd, woord(en)
 4. Kakia = slechtheid, kwaadaardigheid
 5. Kakos = slecht, ziek, stervende
 6. Katallasso = stand veranderen,verzoenen
 7. Katakrima = negatieve uitspraak
 8. Kataraomai = vloeken, verdoemen
 9. Katartizo = volledig (her)vormen
 10. Kratos = machtig krachtig
 11. Krupto(s) = verborgen, bedekken
 12. Ktizo = scheppen
 13. Kuriakos = kerk, gemeente
 14. Logos = het Woord
 15. Logizomai = inventariseren
 16. Musterion = (heils)geheim(enis),
  mysterie, verborgenheid.
 17. Nepios = kind, onvolwassenne
 18. Oikonomia = Administratie
  (van huishouden of goed)
 19. Ouranios = hemel(en)
 20. Paideuo = tuchtigen, onderwijzen
 21. Parabole = gelijkenis
 22. Parrèsia = alle vrijmoedigheid
 23. Paristemi = naast staan, presenteren
 24. Parousia = (weder)komst
 25. Pathema = lijden ondergaan
 26. Phaino = naar voren te schijnen
 27. Philos = een vriend / vriendelijkheid
 28. Phroneo = de geest oefenen
 29. Phthonos = slechte/kwade wil
 30. Phusis = natuur(lijke), aard
 31. Porphura = paars, purperen
 32. Rhema = een uitspraak, een woord
 33. Rhuomai = uittrekken, d.w.z. verlossen
 34. Satan = de tegenstander.
 35. Skotos = schaduwrijk(heid), duisternis
 36. Soter = een verlosser / Zaligmaker
 37. Soteria = redding, verlossing
 38. Sunistao = samen stellen
 39. Synagoge = religieuze bijeenkomst
  of gebouw
 40. Teleios = voltooide volledigheid
 41. Theios = Goddelijk(heid)
 42. Themelios = Fondament
 43. Tupos = een matrijs, voorbeeld
 44. Xenos = buitenlander/vreemdeling