Overzicht Griekse trefwoorden op Bijbeltijdlijn.nl
 1. Akathartos = onrein, onzuiver, fout, duivels.
 2. Amomos = smet-, vlek, fout-, spotloos
 3. Anomos = zonder wet
 4. Anothen = van bovenaf
 5. Anti = evenals  |  de tegenstander pentagram, teken van satan.
 6. Apeitheia = Ongeloof (hardnekkig en opstandig).
 7. Apo-katalasso = volledige (uit) verzoening
 8. Apollumi = verloren (volledig)
 9. Apolutrosis = volledige (uit/los) gekocht
 10. Arneomai = tegenstrijdig zijn, loochenen
 11. Astrapto = om te flitsen als bliksem.
 12. Blasphemos = lasteren (vooral tegen God)
 13. Charisma = een genadige schenking of gift
 14. Chrematizo = door God vermaand
 15. Daimonion = een demonisch wezen.
 16. Dei = moeten
 17. Despotes = een absolute heerser
 18. Diabolos = een lasteraar, (speciaal) Satan.
 19. Didaskalia = Instructie, onderwijzen
 20. Dunatos = machtig, mogelijk zijn
 21. Ekklesia = (er)uitgeroepenen
 22. Eklegomai = (er)uit selecteren, uitkiezen
 23. Ekstasis = buiten (het) verstand
 24. Enduo = bekleden met kleding.
 25. Energeo = actief zijn. (ergens 'in'werken)
 26. Epainos = verheerlijking, lof, (naar boven)
 27. Epaulis = woonstede
 28. Epignosis = bovenkennis
 29. Epouranios = bovenhemel(se)
 30. Eu'aggelizo = het goed bericht brengen
 31. Eusebes = goed eerbiedig (Godszalig(heid)
 32. Gehenna, hel = een vallei bij Jeruzalem
 33. Gramma = schrif, letters
 34. Gnorizo = bekend maken, om te weten
 35. Hades, hel = plaats van overleden zielen.
 1. Hagiasmos = heiligmaking
 2. Hilaskomai = genadig, verzoenen
 3. Hugiaino = gezond (geestelijk)
 4. Kakia = slechtheid, kwaadaardigheid
 5. Kakos = slecht, ziek, stervende
 6. Katallasso = positie veranderen, verzoenen
 7. Katakrima = negatieve uitspraak
 8. Kataraomai = vloeken, verdoemen
 9. Katartizo = volledig (her)vormen
 10. Ktizo = scheppen
 11. Kuriakos = kerk, gemeente
 12. Logos = het Woord
 13. Nepios = kind, onvolwassenne
 14. Oikonomia = Administratie
  (van huishouden of goed)
 15. Ouranios = hemel(en)
 16. Paideuo = tuchtigen, onderwijzen
 17. Parabole = gelijkenis
 18. Parousia = (weder)komst
 19. Pathema = lijden ondergaan
 20. Phaino = naar voren te schijnen
 21. Phroneo = de geest oefenen
 22. Phthonos = slechte/kwade wil
 23. Phusis = natuur(lijke), aard
 24. Porphura = paars, purperen
 25. Rhema = een uitspraak, een woord
 26. Satan = de tegenstander.
 27. Soter = een verlosser / Zaligmaker
 28. Soteria = redding, verlossing
 29. Sunistao = samen stellen
 30. Synagoge = religieuze bijeenkomst
  of gebouw
 31. Teleios = voltooide volledigheid
 32. Theios = Goddelijk(heid)
 33. Tupos = een matrijs, voorbeeld
 34. Xenos = buitenlander/vreemdeling