Overzicht Griekse trefwoorden op Bijbeltijdlijn.nl
 1. Aion(en) = tijdperk, enkel- meervoud
 2. Akathartos = onrein, onzuiver, duivels
 3. Adikia = handeling van onrecht, bewust
 4. Adikos = on(ge)rechtvaardigheid
 5. Amemp-tôs = op onberispelijk wijze
 6. Amomos = smet-, vlek, fout-, spotloos
 7. Anomos = zonder wet / wetteloosheid
 8. Anothen = van bovenaf
 9. Anti = evenals  |  de tegenstander pentagram, teken van satan.
 10. Antichrist = de evenals Christus
 11. Apeitheia = Ongeloof (hardnekkig en opstandig).
 12. Apo-katalasso = volledige (uit) verzoening
 13. Apo-krupto(s) = geheim houden, verhullen
 14. Apo-lutrosis = volledige (uit/los) gekocht
 15. Apo-llumi = verloren (volledig)
 16. Apo-tithemi = wegdoen, afleggen
 17. Arneomai = tegenstrijdig zijn, loochenen
 18. Astrapto = om te flitsen als bliksem
 19. Biblos = een boekrol of schrift
 20. Blasphemos = lasteren (vooral tegen God)
 21. Charisma = een genadige schenking of gift
 22. Chrematizo = door God vermaand
 23. Daimonion = een demonisch wezen.
 24. Dei = moeten
 25. Despotes = een absolute heerser
 26. Diabolos = een lasteraar, (speciaal) Satan.
 27. Didaskalia = Instructie, onderwijzen
 28. Dunatos = machtig, mogelijk zijn
 29. Eikon = beeld, gelijkenis
 30. Ekklesia = (er)uitgeroepenen
 31. Eklegomai = (er)uit selecteren, uitkiezen
 32. Ekstasis = buiten (het) verstand
 33. Enduo = om- bekleden met kleding.
 34. Energeo = actief zijn. (ergens 'in'werken)
 35. Epainos = verheerlijking, lof, (naar boven)
 36. Epaulis = woonstede
 37. Epignosis = bovenkennis
 38. Epouranios = bovenhemel(se)
 39. Eu'aggelizo = het goed bericht brengen
 40. Euaggelion = Engels: the Gospel
 41. Eusebes = goed eerbiedig (Godszalig(heid)
 42. Gehenna, hel = een vallei bij Jeruzalem
 43. Gramma = schrif, letters
 44. Gnorizo = bekend maken, om te weten
 45. Hades, hel = plaats van overleden zielen.
 46. Hagiasmos = heiligmaking
 47. Hilaskomai = genadig, verzoenen
 1. Hugiaino = gezond (geestelijk)
 2. Hupokrisis = veinzen, hypocriet
 3. Imrah (H) = iets toegezegd, woord(en)
 4. Kakia = slechtheid, kwaadaardigheid
 5. Kakos = slecht, ziek, stervende
 6. Katallasso = stand veranderen,verzoenen
 7. Katakrima = negatieve uitspraak
 8. Kataraomai = vloeken, verdoemen
 9. Katartizo = volledig (her)vormen
 10. Kratos = machtig krachtig
 11. Krupto(s) = verborgen, bedekken
 12. Ktizo = scheppen
 13. Kuriakos = kerk, gemeente
 14. Logos = het Woord
 15. Logizomai = inventariseren
 16. Moros = dom, dwaas, mentaal traag
 17. Musterion = (heils)geheim(enis),
  mysterie, verborgenheid.
 18. Nepios = kind, onvolwassenne
 19. Oikonomia = Administratie
  (van huishouden of goed)
 20. Ouranios = hemel(en)
 21. Paideuo = tuchtigen, onderwijzen
 22. Parabole = gelijkenis
 23. Parrèsia = alle vrijmoedigheid
 24. Paristemi = naast staan, presenteren
 25. Parousia = (weder)komst
 26. Pathema = lijden ondergaan
 27. Phaino = naar voren te schijnen
 28. Philos = een vriend / vriendelijkheid
 29. Phroneo = de geest oefenen
 30. Phthonos = slechte/kwade wil
 31. Phusis = natuur(lijke), aard
 32. Porphura = paars, purperen
 33. Rhema = een uitspraak, een woord
 34. Rhuomai = uittrekken, d.w.z. verlossen
 35. Satan = de tegenstander.
 36. Skotos = schaduwrijk(heid), duisternis
 37. Soter = een verlosser / Zaligmaker
 38. Soteria = redding, verlossing
 39. Sunistao = samen stellen
 40. Synagoge = religieuze bijeenkomst
  of gebouw
 41. Teleios = voltooide volledigheid
 42. Theios = Goddelijk(heid)
 43. Themelios = Fondament
 44. Tupos = een matrijs, voorbeeld
 45. Xenos = buitenlander/vreemdeling